O spoločnosti

Pharmacenter Slovakia je slovenská pobočka spoločnosti Pharmacenter Europe, ktorá má sídlo v Budapešti, v Maďarskej republike.
Spoločnosť Pharmacenter Europe bola založená v roku 2003 ako Pharmacenter Hungary, ktorá bola orientovaná ma maďarský trh.
Po vstupe našich krajín do Európskej únie v máji roku 2004, sa začala spoločnosť internacionalizovať a rozšírila svoje pôsobenie aj na Slovenskú republiku.
Spoločnosť momentálne pôsobí v štyroch krajinách strednej Európy a v rámci expanzie bude otvárať svoje pobočky v ďalších krajinách strednej a východnej Európy. (CEE)
Pharmacenter Slovakia bola založená v roku 2009, má sídlo
v Bratislave a rýchlo sa etablovala na slovenskom farmaceutickom trhu.
Prinášame kvalitné, bezpečné a cenovo dostupné generické lieky, inovácie a OTC produkty.
Naša starostlivosť o našich zákazníkov je pre nás samozrejmosťou.